Business Kuopio

 

Medfiles: Asiantuntijaosaamista ripeästi ja täsmällisesti

27.11.2018

CRO- eli palveluyritys Medfiles tekee tutkimuksia ja analyysejä lääke-, lääkintälaite- ja elintarviketeollisuuteen.

Oy Medfiles Ltd:n asiakkaita ovat lähes kaikki isot lääketehtaat, elintarvikealan yritykset ja lääkinnällisiä laitteita valmistavat yritykset. Lisäksi asiakkaista löytyy lääkealan start-upeja ja eläinlääkepuolen toimijoita. Omia tuotteita yrityksellä ei ole, vaan se tekee kaikki tutkimukset ja tuotekehitystyöt asiakkaiden toimeksiantoina.

– Teemme töitä konsultointiperiaatteella eli myymme asiantuntijaosaamista, Medfilesin toimitusjohtaja, FaT Tuija Keinonen kertoo.

Palveluvalikoima on kunnioitettavan laaja. Medfiles tarjoaa kliinisiä tutkimuksia lääkkeille, terveysvaikutteisille elintarvikkeille ja lääkinnällisille laitteille. Lisäksi se tarjoaa regulatiivisia palveluita, jotka liittyvät ihmis- ja eläinlääkkeiden myyntiluvan hakemiseen ja ylläpitoon, CE-merkintään tai elintarvikkeiden rekisteröintiin. Medfiles tarjoaa myös laboratoriopalveluita eli lääkeanalytiikkaa (kemialliset ja mikrobiologiset), farmaseuttista tuotekehitystä ja tutkimusvalmisteiden tuotantoa kliinisiin tutkimuksiin.

– Suomessa on saman alan toimijoita, mutta kattavan palveluvalikoimamme ansiosta erotumme niistä selvästi. Olemme kokoluokassamme uniikki palveluntarjoaja myös kansainvälisesti, Keinonen toteaa.

Edellä mainittujen lisäksi Medfilesin palveluvalikoima kattaa muun muassa farmaseuttisen dokumentaation, lääketurvapalvelut ja monia muita palveluita, kuten kielenkäännöksiä.

Spin-off 30 vuoden takaa

Yrityksen juuret juontavat 30 vuoden taakse silloiseen Kuopion yliopistoon. Tutkimuslähtöinen Medfiles oli alan ensimmäinen yksityinen CRO-yritys Suomessa.

– Siihen aikaan ei spin-offeista ja start-upeista vielä puhuttu, mutta sellaiseksikin alan pioneeriksi olen kuullut Medfilesia kutsuttavan, Keinonen muistelee.

Toimintansa alussa yritys tarjosi farmaseuttisten raaka-aineiden analyysipalveluja. Yritys alkoi kansainvälistyä jo 1990-luvulla, joka mahdollisti laajentumisen. Keinonen toteaa ulkoistamiskulttuurin silloin olleen ulkomailla paljon pidemmällä kuin Suomessa. Yritykset ostivat ulkopuolelta asiantuntemusta ja projekteja ulkoistettiin. Tietyissä palveluissa Medfilesin ulkomaisten asiakkaiden osuus oli alussa jopa 100%.

Medfilesin kansainvälistyminen on jatkunut näihin päiviin saakka ja vauhdittui entisestään, kun yritys myytiin viime vuonna japanilaiselle globaalisti toimivalle ja pörssilistatulle palveluyritykselle, WDB Holdings Co. Ltd:lle. Kuopion toimipiste toimii yhtiön Euroopan pääkonttorina, joka omalta osaltaan vahvistaa Medfilesin asemaa Euroopassa.

– Saimme kaupan myötä uusia kansainvälisiä sisaryrityksiä, joiden työntekijät edustavat meitäkin ympäri maailmaa. Kansainvälinen kattavuutemme vahvistui kaupan myötä, Keinonen kertoo.

Medfiles kuuluu myös alalla toimivaan, eurooppalaiseen regulanet®-verkostoon, jonka kautta on mahdollista käyttää muita saman alan toimijoita alihankintana sekä ohjata asiakkaita verkoston sisällä.

Rohkeutta ajatella isosti

Medfilesin arvot ovat ripeys, raikkaus ja reiluus. Keinonen kertoo arvojen kuvastavan hyvin yrityksen toimintaa. Medfiles luo laadukasta jälkeä ripeästi ja täsmällisesti. Laadukas työ sekä aikataulujen ja lupausten pitäminen ovat luoneet yritykselle pitkiä asiakassuhteita.

Keinonen peräänkuuluttaa menestystä haikaileville yrityksille sopivaa rohkeutta ajatella isosti.

– Korostaisin rohkeutta ja maailmalle menemistä ripeämmin. Uskoa itseensä. Omasta osaamisesta ollaan suomalaisittain liian arkoja ennen kuin uskalletaan lähteä. Lisäksi tarvitaan selkeyttä niin liiketoiminnassa kuin viestinnässäkin sekä aktiivista verkottumista ja pitkäjänteisyyttä. Ne luovat hyvää pohjaa, josta ponnistaa.

www.medfiles.eu

Teksti: Minna Akiola

Tilaa uutiskirje