Business Kuopio

 

Etäseurannalla taistellaan koronaepidemiaa vastaan

31.3.2020

Kuopiolainen lääkäri kehitti yhteistyössä Living Labin kanssa maailman ensimmäisen langattoman IV-tiputusten etäseurantajärjestelmän. Tuotevarasto ostettiin tyhjäksi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

etäseurantalaite monidor

Monidrop on tiputuksen etäseurantalaite, joka mahdollistaa potilaan nestehoidon oikea-aikaisuuden ja valvonnan.

Reumatologian erikoislääkäri ja oululaisen Monidor Oy hallituksen puheenjohtaja Antti Puolitaival kohtasi uransa alussa ongelman.

– Hoitaessani terveyskeskus- ja aluesairaaloiden päivystyksiä huomasin, että päivystykseen tuleville potilaille määräämiäni nestehoito-ohjeita ei noudatettu kovinkaan täsmällisesti, Puolitaival muistelee.

Hän alkoi selvittää syytä ja havaitsi sen olevan useamman tekijän summa.

– Ymmärsin, että nestehoidon määräämisen käytäntöjen vaihtelevuus hämmensi hoitajia eikä sen tärkeyttä hahmotettu oikein. Tosiasiassa oikea-aikaisella ja oikean suuruisella nesteytyksellä on valtava merkitys siihen, kuinka kauan potilaan hoito vuodeosastolla kestää.

Puolitaival alkoi etsiä markkinoilta pientä, tippakammioon kiinnitettävää langatonta laitetta, joka mittaisi potilaan saaman iv-nesteytyksen kokonaismäärän ja virtausnopeuden.  Lisäksi hän toivoi laitteelta hälytysominaisuutta, millä se ilmoittaisi tiputuksen mahdollisista häiriötilanteista.

– Etsin vastaavaa laitetta maailmalta ja huomasin, ettei sellaista oltu vielä kehitetty.  Nestehoito toteutettiin kaikkialla infuusiopumpuilla tai silmämääräisen arvion perusteella, ja jopa 90 % nesteytyshoidosta tehdään ilman minkäänlaista koneellista seurantaa.

Puolitaival piirsi toiveestaan karkean suunnitelman ja sai siitä sairaanhoitajilta innostuneen vastaanoton.

– Aloimme kehittää laitetta Nokian entisten tuotekehittäjien kanssa. Teimme prototyypin yhteistyössä Kuopio Living Labin kanssa ja testasimme sitä niin Kysissä kuin Oysissäkin.

Mahdollisuus testata ei-CE-merkittyä tuotetta aidossa sairaalaympäristössä on tuotekehittäjän näkökulmasta kullanarvoinen tilaisuus, sillä siten voidaan ehkäistä kehitysvaiheessa tehtävät mokat ennen tuotteen markkinoille tuloa.

Monidropin ensimmäinen versio valmistui vuonna 2018. Jotta tuote olisi palvellut osastojen tarpeita mahdollisimman hyvin, siihen toivottiin vielä etäseurantaominaisuutta. Vuoden 2019–2020 vaihteessa paranneltu laiteversio etämonitorointiohjelmistoineen saatiin CE-merkittyä ja sen myynti aloitettiin. Koronapandemia on vauhdittanut laitteen pääsyä markkinoille entisestään.

– Maaliskuun puolivälissä saimme kyselyjä Saksasta, Alankomaista ja Isosta-Britanniasta. Alankomaiden ja Ison-Britannian jakelijat ostivat alkuvuodesta koko vanhan tuoteversiovarastomme tyhjäksi.

Tällä hetkellä aktiivisin markkinointityö kohdistuu Suomen lisäksi Alankomaihin, Belgiaan ja Isoon-Britanniaan, mutta koronatilanteen tasoittuessa suunnitelmissa on aloittaa laajat koekäytöt myös muualla Keski-Euroopassa.

Vaikka Monidor hyötyy maailmanlaajuisesta pandemiasta, Puolitaival painottaa, etteivät yrityksen arvot muutu. Tuotekehitys alkoi vuonna 2015 reilusti ennen koronan tuloa ja sen tarkoituksena oli helpottaa hoitajien työtä ja parantaa potilasturvallisuutta tavallisen potilasarjen keskellä.

– Karanteenipotilaiden määrän kasvaessa tiputuksen etäseuranta helpottaa hoitohenkilökunnan työtaakkaa, hillitsee infektion leviämistä ja parantaa työturvallisuutta, kun käynnit eristyshuoneissa vähenevät koskemaan vain hoidon kannalta välttämättömiä käyntejä.

Monidropin avulla laskimonsisäinen neste- ja lääkehoito voidaan tehdä myös oikea-aikaisesti, mikä puolestaan nopeuttaa potilaiden paranemista ja vapauttaa resursseja uusien hoitamiseen.

– Etäseuranta säästää myös sairaalan varoja, koska tarve päälle puettaville suojatarvikkeille vähenee.

Puolitaival suosittelee lämpimästi Living Lab –palvelun mahdollistamaa moniammatillista yhteistyötä muillekin tuotekehitysvaiheessa oleville yrityksille.

– Suomessa julkinen terveydenhuolto on terveydenhuollon ja sairaanhoidon selkäranka ja vahvin käytännönosaaminen on siellä. Tästä syystä moniammatillinen yhteistyö on mielestäni ainut järkevä tapa tehdä lääkinnällisen laitteen tuotekehitystä.

Hän kiittää Living Labia hyvästä ja huolella koordinoidusta yhteistyöstä, missä toiminta oli nopeaa, avointa, rehellistä ja käytännönläheistä.

– Ilman moniammatillista yhteistyötä emme pysty rakentamaan terveysteknologian yrityskenttää, joka olisi kansainvälisesti kilpailukykyinen. Living Labin mahdollistaman tuen avulla se on mahdollista, Puolitaival sanoo.

Kuopio Living Lab -hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki ja Kuopion yliopistollinen sairaala.

Teksti: Maiju Korhonen
Kuvat: Monidor Oy

Tilaa uutiskirje