Business Kuopio

 

Eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailun Suomen ehdokkaat valittu – Kuopio Living Lab mukana

21.6.2021

(Tiedotetta päivitetty 14.9.2021)

Eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailun kansallisen karsinnan voittajat ovat Kuopion kaupungin Kuopio Living Lab -tuotekehitys- ja testauspalvelukonsepti ja Karelia-ammattikorkeakoulun Draft Program -yrittäjyysohjelma Joensuusta. Kilpailun sääntöjen mukaisesti kaksi kansallisen karsinnan parasta pääsevät jatkoon ja valittujen ehdokkaiden tulee olla eri sarjoista. Kaikkiaan sarjoja on kuusi.

Kuopio Living Lab on valittu Eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailun (EEPA) Suomen ehdokkaaksi liiketoimintaympäristön parantamisen ja digitaalisen siirtymän tukemisen kilpailusarjassa. Korkea-arvoinen tuomaristo valitsee lopulliset voittajat, jotka julkistetaan marraskuussa 2021 Sloveniassa järjestettävässä palkintojenjakotilaisuudessa. Pääpalkinto voidaan antaa mille tahansa sarjalle ja se myönnetään hakemukselle, jolla katsotaan olevan luovin ja inspiroivin yrittäjyysaloite Euroopassa.

”Olemme kiitollisia, että tekemämme työ huomioidaan kansainvälisesti. Olemme palvelleet toimintamme aikana noin 150 yritystä ja edesauttaneet useampia menestystarinoita terveys- ja hyvinvointialalla. Yhteistyö taustaorganisaatioidemme eli Kuopion yliopistollisen sairaalan, Kuopion kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun välillä on ollut saumatonta. Tästä on hyvä jatkaa toimintaa myös tulevina vuosina”, toteaa Kuopio Living Labin projektipäällikkö Jouko Miettinen Kuopion kaupungilta.

Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto jaetaan vuosittain menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille. Eurooppalaisella yrittäjyyden edistämispalkinnolla on tarkoitus antaa tunnustusta menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille eri puolilla Eurooppaa, esitellä parhaita yrittäjyyden edistämisen toimintatapoja ja käytäntöjä, lisätä tietoisuutta yrittäjyyden lisäarvosta sekä rohkaista ja kannustaa ryhtymään yrittäjäksi.

Kuopio Living Lab mahdollistaa terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yrityksille innovatiivisen tavan kehittää palveluja ja tuotteita

Kuopio Living Lab palvelukonsepti kuvattuna infografiikalla. Viivapiirroskuvia ihmisistä ja tekemisistä sekä kuvitusta palveluun liittyvistä asioista. Konsepti kuvattu ympyrän muotoon vaiheilla 1-6: 1. oletko kiinnostunut yhteistyöstä, 2. Palvelun tarpeen kartoitus, 3. palvelun kokonaisuuden suunnittelu, 4. tuotteiden ja palveluiden testaukset, 5. palaute ja living lab palveluiden jatkokehitys, 6. tulosten läpikäynti ja raportointi.

“Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä, kartoitamme palvelutarpeesi ja suunnittelemme tarvitsemasi palvelun yhdessä sinun kanssasi. Testauspalvelun jälkeen annamme kehittämispalautetta ja raportoimme tulokset”, selvittää projektikoordinaattori Tarja Niskanen Kuopio Living Labin Parlveluprosessia. 

Kuopio Living Lab on kolmen asiantuntijaorganisaation, Kuopion yliopistollisen sairaalan, Kuopion kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama tuotekehitys- ja testauspalvelukonsepti. Kuopio Living Labin tavoitteena on tukea terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yrityksiä tuotekehityksen eri vaiheissa (idea, prototyyppi, valmis tuote). Yritys saa tuekseen aihepiiriin perehtyneen asiantuntijan ja aidon testausympäristön todellisten asiakkaiden kanssa. Oikeassa ympäristössä tapahtuva kehitys ja käyttäjien osallistaminen yhteiskehittämiseen luovat asiakaslähtöisen tavan tuoda markkinoille turvallisia ja sitä kautta entistäkin parempia tuotteita. Kuopio Living Labin toiminta tukee osallisuutta ja elinkeinoelämää sekä vaikuttaa hyvinvoivan elin- ja asuinympäristön rakentamiseen.

Draft Program -yrittäjyysohjelmassa paikallisia hyviä käytäntöjä siirretään muille alueen aloittaville yrittäjille

Draft Program on viiden itäsuomalaisen oppilaitoksen yhteinen pieni, mutta innovatiivinen yrittäjyysohjelma. Ohjelma tarjoaa mikrorahoitusta ja valmennusta opiskelija-, henkilökunta- ja alumnitiimeille. Ohjelmassa on kehitetty tutkivan yrittäjyyden toimintamalli, missä jokainen asiakastiimi nähdään tutkimusretkikuntana, joka tuottaa paikallisesti relevanttia toimialaspesifiä tietoa. Yrittäjyysvalmentajat, eli tutkivat yrityskehittäjät, muuntavat tiimien kanssa työskentelystä saadut opit niin kutsutuiksi hyötyjulkaisuiksi. Hyötyjulkaisut ovat käytännöllisiä blogeja, videoita, podcasteja ja oppaita, jotka siirtävät paikallisia toimialaspesifejä hyviä käytäntöjä muille aloittaville yrittäjille alueella. Ohjelmasta on viime vuosina syntynyt vajaa kymmenkunta yritystä vuosittain. Hyötyjulkaisuja on viimeisen 12 kuukauden aikana syntynyt yli 60 kpl.

Alkuperäinen tiedote julkaistu Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla  17.6.2021.

Lisätiedot / Kuopio Living Lab

Kuopio Living Lab -hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki ja Kuopion yliopistollinen sairaala.

Tilaa uutiskirje