Business Kuopio

 

FinderyFinland-yritystapahtumassa esiteltiin terveysteknologisia ratkaisuja

9.4.2018

Kuopion yliopistollisen sairaalan kabineteissa järjestettiin 26.3.2018 FinderyFinland -tapahtuma Living Lab -palveluiden toimesta. Kyseessä oli yritystapahtuma, jossa esiteltiin terveysteknologisia ratkaisuja kolmen yrityksen toimesta. Mukana olivat myös Terveyskylän edustajat. Tilaisuus oli avoin kaikille terveysteknologisista innovaatioista kiinnostuneille sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. Tilaisuus herätti kiinnostusta lääketieteen opiskelijoista sairaanhoitajiin ja lääkäreihin.

Tapahtumapäivä koettiin hyödylliseksi, kuten Monidor Oy:n toimitusjohtaja Mikko Savola toteaa: ”Living Lab:n järjestämä FinderyFinland-esittelypäivä Kuopiossa tarjosi hienon mahdollisuuden esitellä uusia innovaatioita kliinisen työn asiantuntijoille. Kahvittelun lomassa oli mahdollista keskustella laitteiden tai palvelun soveltuvuudesta päivittäiseen työhön ja antaa kliinikoiden konkreettisesti koekäyttää tuotetta.”

Haavahoitaja ja haavahoidonkouluttaja Piia Grek-Stjernberg sekä asiakkuuspäällikkö Mika Koljonen osallistuivat OneMed Oy:n edustajina esittelypäivään ensimmäistä kertaa. ”Esittelimme päivän aikana haavanhoito-ohjelmaamme sekä Guide-ohjelmistoa. Järjestelyt olivat toimivat ja saimme hyvää keskustelua aikaiseksi asiasta kiinnostuneiden kävijöiden kanssa. Päivä oli yrityksemme näkökulmasta onnistunut ja olemme tyytyväisiä osallistujamäärään.”

Esittelypäivä mahdollisti myös arvokkaita vuorovaikutustilanteita. Disior Ltd:n toimitusjohtaja Anna-Maria Henell kuunteli herkällä korvalla kliinikoiden tarpeita, jotta yrityksen tuotekehitystä ohjaisi aito kliininen tarve. ”Mitä laajemmin näitä tarpeita pääsee kuulemaan, sen laadukkaampia ja hyödyllisempiä ovat työstä syntyvät innovaatiot”, painottaa Anna-Maria Henell, jonka yrityksen ydintehtävänä on  TT- ja MRI-kuvista tehtävä mallintaminen, analyysit ja näiden tuominen kliiniseen työhön sekä ohjelmistoina että virtuaalitodellisuudessa.

Työntekijät pystyivät osallistumaan esittelytapahtumaan liukuvasti pitkin päivää, mikä koettiin hyväksi myös yritysten näkökulmasta. Anna-Maria Henell toi ilmi, että ”matala kynnys ja nopea aikataulu mahdollistivat kohtaamisia keskellä sairaalakampuksen kiireistä arkea.” Myös OneMed Oy:n edustaja Piia Grek-Stjernberg totesi, että ”järjestäjien idea toteuttaa esittely vapaamuotoisena ja non-stoppina oli hyvä, näin ihmiset saatiin käymään tilaisuudessa työpäivän aikana heille parhaiten sopivana hetkenä.”

Työntekijät saivat myös päivitettyä tietoa Terveyskylästä Sydäntalon projektikoordinaattori Katja Soinisen ja kehittämispäällikkö Pasi Kuosmasen toimesta. Terveyskylä.fi sivusto oli osalle kävijöitä entuudestaan tuttu. Osa oli kuullut sivuista työkavereilta, osa oli seurannut viereltä, miten sivuja oli KYS:ssa työstetty. Paikalla kävi myös työntekijöitä, joille Terveyskylä.fi oli uusi tuttavuus. ”Tietoisuutta sivuston sisällöstä ja mahdollisuuksista tulee edelleen lisätä, vaikka sivut tunnetaan”, kertoi Katja Soininen. ”Sivustoa on hyvä hyödyntää esimerkiksi ohjattaessa potilasta leikkausvalmisteluiden osalta”, ehdotti Pasi Kuosmanen hoitotyöntekijöille.

Esittelypäivästä saatu positiivinen palaute ja koettu hyöty, niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kuin terveysteknologia yritysten puolelta, kannustavat järjestämään vastaavia tapahtumia myös jatkossa, kertoo KYS Living Lab-hankkeen projektikoordinaattori Merita Kaunisto. Anna-Maria Henellin sanoin: ”Tapahtumana FinderyFinland tuo varmasti paikalle erityisesti niitä, joilla on aito kiinnostus kehittää ja ymmärtää, minkälaisia mahdollisuuksia uusi teknologia tuo esimerkiksi lääkärin työkalupakkiin. Näistä ennakkoluulottomista kohtaamisista syntyy hienoja uusia juttuja!”

Tilaisuus järjestettiin osana Kuopion kaupungin ja KYSin terveysteknologian kehityskeskus (TeKe) -hanketta, jota rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Savon liitto.

Lisätietoja: Merita Kaunisto, KYS Living Lab-hankkeen projektikoordinaattori, merita.kaunisto(at)kuh.fi

 

Tilaa uutiskirje