Business Kuopio

 

INGROW-hankkeella osaamisen tunnettuutta ja yrityksiä ja sijoittajia Kuopion alueelle

4.9.2018

Maaliskuussa 2018 Kuopion kaupungin Yrityspalvelussa käynnistyi Invest and Grow in Kuopio Region -hanke (INGROW). Hankkeen tavoitteena on lisätä Kuopion alueen kärkiosaamisen, yritysten ja innovaatio- ja kehitysalustojen kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta ja näkyvyyttä. Hankkeessa myös edistetään Kuopion alueen vetovoimaisuutta erityisesti koti- ja ulkomaisten sijoittajien ja yritysten sijoittumiskohteena. Tärkeänä painopisteenä on kehittyvä Savilahden alue ja sinne muotoutuvat innovaatioekosysteemit.

– Toiminta on lähtenyt vauhdilla käyntiin, ja ensimmäisten kuukausien aikana on verkostoiduttu muiden kotimaisten kaupunkien sekä Business Finlandin kanssa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mikko Juuti.

Verrokkikaupunkien invest in -toiminnasta on myös poimittu uusia ideoita sovellettavaksi ja otettavaksi käyttöön Kuopion alueella. Verkostoitumistyötä sekä potentiaalisten yhteistyökumppaneiden että sijoittajien kanssa tullaan tekemään koko hankkeen ajan.

– Myös eri sidosryhmät Kuopion alueella ovat lähteneet innolla mukaan suunnittelemaan hankkeen toimenpiteitä, ja useita kiinnostavia yhteistyömahdollisuuksia on jo suunnitteilla, Mikko Juuti jatkaa.

Kansainvälinen verkostoituminen tärkeää

INGROW-hankkeen myötä Kuopion alueen yritykset ja kärkiosaamiset tulevat olemaan entistä enemmän läsnä kansainvälisillä messuilla ja sijoittajatapahtumissa jo alkavan syksyn aikana. Syyskuun puolivälissä osallistutaan Tukholmassa järjestettäville terveysalan Nordic Life Science Days-messuille, jossa yhteiselle messuosastolle Business Kuopion kanssa tulevat Medikro, Medfiles, Reagena, Adamant Health sekä Kansallinen neurokeskus. Tavoitteena on mm. verkostoitua, laajentaa asiakaskuntaa ja haistella alan uusimpia tuulia.

Lokakuun alussa taas esitellään Kuopion alueen smart city -osaamista ja tulevaisuuden ratkaisuja Kuopion ystävyyskaupungissa Norjan Bodøssa, jossa järjestetään kansainvälisen ISOCARP-verkoston konferenssi. Esillä tulevat olemaan mm. Savilahden älykaupunkiratkaisut. Business Kuopion messuosastolla on vielä pari vapaata paikkaa Kuopion alueen yrityksille, jotka olisivat kiinnostuneita lähtemään mukaan esittelemään toimintaansa.

Näkyvyyttä Kuopion alueen kärkialoille

– Hankkeen alkuvaiheessa Kuopion alueen kärkialoiksi on tunnistettu terveys & hyvinvointi, cleantech & biotalous, ICT & digitalisaatio, matkailu sekä teknologiateollisuus, selvittää hankkeen projektisihteeri Eeva Lehtomäki. Yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa kootaan materiaalia, joka tukee näiden kärkialojen esiin tuomista niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tavoitteena tuoda esiin alueen yritysten ja työvoiman osaamista, tutkimus- ja kehitystyötä sekä konkreettisia verkostoja, joiden osaksi Kuopioon sijoittuvalla tai kuopiolaisten kanssa yhteistyötä tekevällä yrityksellä olisi mahdollisuus päästä.

Tulevien kahden vuoden aikana tullaan kartoittamaan ja kokeilemaan toimintamalleja alueellisen Invest in -työn tueksi. Tavoitteena on luoda modernit työkalut, joilla investointeja ja uusien yritysten sijoittumisia Kuopion alueelle voidaan tulevaisuudessa tukea tehokkaasti, yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Kesään 2020 jatkuva hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta, Pohjois-Savon liitolta ja Kuopion kaupungilta, ja sen toiminnalle on varattu yhteensä 475 440 euron budjetti.

Tilaa uutiskirje