Business Kuopio

 

Kestävän kaupunkikehittämisen haku 2022 on avattu

6.6.2022

Kuopion ekosysteemisopimusta toteuttavan kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku on avattu yhteistyössä Pohjois-Savon liiton, Kuopion kaupungin ja valtion kanssa. Hakuaika on 6.6. – 31.8.2022.

Kuopion kaupungin ekosysteemisopimuksen sisältö koostuu terveys- ja hyvinvointiteknologian ja vesiosaamisen painopisteistä. Hankehaussa Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitusta on jaossa enintään 700 000 euroa.

Haettavana ovat kaikki Kuopion kaupungin ekosysteemisopimuksen sisällöt:

  • Terveys- ja hyvinvointiteknologian painopisteen sisältöinä ovat terveyden ja hyvinvoinnin älykkäät ratkaisut, älykkäät ratkaisut henkilökohtaiseen ravitsemukseen sekä terveysdata-alustat (terveystietopalvelut).
  • Vesiosaamisen painopisteen sisältöinä ovat puolestaan älykkäät vesihuollon ratkaisut sekä älykkäät talteenottoprosessit ja nollapäästötehtaat vesien käsittelyssä.
  • Sisällöt on kuvattu tarkemmin Kuopion kaupungin ekosysteemisopimuksessa

EAKR-tuen osuus voi olla enintään 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kuopion kaupunki on varautunut tukemaan rahoitettavaksi valittuja hankkeita enintään 20 % kokonaiskustannuksista. Hakijoiden on myös itse osallistuttava hankkeen rahoittamiseen.

Haun ehtoja:

  • Hakuun vastaanotetaan ainoastaan usean osatoteuttajan yhteisiä ryhmähankkeita ja hankkeet voivat kestää enintään 3 vuotta.
  • Tukea voidaan myöntää mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatioille, elinkeinojen kehittämisorganisaatioille, julkisomisteisille teknologia- ja osaamiskeskuksille, kunnille ja muille julkisyhteisöille.
  • Tukea ei voi myöntää yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.
  • Hakemukset tulee jättää Pohjois-Savon liittoon 31.8.2022 mennessä EURA2021-järjestelmän kautta.
  • Katso  esitetty haun sisältö tarkemmin hakuilmoituksesta.

Hankehakemuksen täyttäminen aloitetaan avoinna olevasta hakuilmoituksesta EURA 2021:n etusivulla, missä on käyttöohje hakijalle ja ohjeet mm. ryhmähankkeen valmistelua varten. Hakemuksen valmisteluvaiheessa suosittelemme olemaan yhteydessä haun yhteyshenkilöihin.

Lisätietoja sisällöistä:

Arto Holopainen, innovaatiopäällikkö, Kuopion kaupunki, arto.holopainen@kuopio.fi, p.  045 139 3996 ja

Anu Häiväläinen, yritysasiamies, Kuopion kaupunki, anu.haivalainen@kuopio.fi, p. 044 718 2036

Lisätietoja hakemisesta:

Soile Juuti, ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto, soile.juuti@pohjois-savo.fi, p. 044 7142637

Tilaa uutiskirje