Business Kuopio

 

Kuntien imago 2018 -tutkimus: Kuopio säilytti asemansa kärkijoukossa

20.12.2018

Kunnan elinkeinoelämän mielipiteitä kartoittavasta Kuntien imago 2018 -tutkimuksesta selviää, että Kuopion suositteluindeksi on paras kymmenen suurimman kaupungin vertailussa. Suositteluindeksi vastaa kysymykseen siitä, kuinka todennäköisesti vastaaja suosittelisi kaupunkia toimipaikaksi muille yrityksille. Kokonaisvaikutelmaa arvioitaessa Kuopio sijoittui kymmenen suurimman kaupungin vertailussa toiseksi. Tutkimuksen teki Taloustutkimus.

Taloustutkimuksen tekemän Kuntien imago 2018 -tutkimuksen vastaajajoukko koostuu elinkeinoelämän edustajista (toimitusjohtajat, talousjohtajat) Suomen 36 suurimmasta kunnasta. Tutkimukseen osallistui 1585 elinkeinoelämän edustajaa. Yrittäjät ovat vastanneet niiden kaupunkien osalta, joissa heidän yrityksellään on toimintaa.

Suositeltaessa kuntaa muille yrityksille Kuopio sijoittui kymmenen suurimman kaupungin vertailussa ensimmäiseksi. Kaupunkien kokonaisvaikutelman arvioinnissa Kuopio sijoittui kymmenen suurimman kaupungin vertailussa toiseksi parhaaksi. Myös yritysten ja oppilaitosten yhteistyön osalta Kuopio sijoittuu toiseksi.

Kunnan markkinointia arvioitaessa Kuopio sijoittuu toiseksi. Arvioitaessa sitä, kuinka hyvin kunnan virkamiehiin saa yhteyden, Kuopio sijoittui suurten kaupunkien vertailussa parhaimmaksi. Tutkimuksen mukaan kaavoitus toimii Kuopiossa suurista kaupungeista parhaiten yritystoiminnan kannalta.

Suurten kaupunkien liikenteellisen sijainnin ja yhteyksien arvioinnissa Kuopio nousi seitsemännelle sijalle edellisvuoden kymmenenneltä sijalta. Kuopion keskuksen kaupalliset palvelut ovat tutkimuksessa kuudennella sijalla.

Taloustutkimus toteutti kyselyn 21.8.–5.10.2018. Tutkimus toteutetaan vuosittain samana ajankohtana.

Tilaa uutiskirje