Business Kuopio

 

Kuopiolainen HR Mentor Oy pääsi Vuoden Uusyritys -kilpailun finaaliin

18.10.2021

HR Mentor Oy on päässyt Suomen vuoden Uusyritys -kilpailun finaaliin ja voittajan yleisöäänestykseen. Yritys valittiin keväällä Kuopion seudun vuoden Uusyritykseksi 2021. HR Mentor Oy Yritys etsii ja kouluttaa Itä-Suomen kärkialojen yrityksille osaavaa työvoimaa ja on kasvanut nopeasti merkittäväksi toimijaksi työvoiman saatavuuden ja osaamisen varmistamisessa Itä-Suomessa. Itä-Suomen kärkiyritysten kasvun suurena esteenä on ollut osaavan työvoiman saatavuus. Asian ratkaisemiseksi HR Mentor Oy tekee jatkuvaa kehittämistyötä yritysten kumppanina.

HR Mentor Oy:n tiimi osaavan työvoiman asialla

HR Mentor Oy on Päivi Savolaisen, Kirsi Tikkasen ja Mervi Okkosen omistama ja pyörittämä osakeyhtiö, jonka toimialana on henkilöstövuokraus. Pääosan liikevaihdosta muodostuu henkilöstövuokrauksesta, rekrytointipalveluista, rekrytointikoulutuksista ja valmennuspalveluista.

Yritys on perustettu Uusyrityskeskuksen neuvonnan avulla 2017 ja se on kasvanut nopeasti ja laajentanut toimintaansa Pohjois-Savosta Pohjois-Karjalaan. Liiketoiminta on ollut koko ajan kannattavaa. Yritys on hakeutunut Uusyrityskeskuksen neuvonnan piiriin myös perustamisen jälkeen toiminnan laajentuessa ja muissa muutostilanteissa.  –Uusyrityskeskuksen yritysneuvoja oli erittäin ammattitaitoinen yritysneuvoja ja häneltä saimme paljon hyviä vinkkejä toimintamme kehittämiseen, kehuu toimitusjohtaja Päivi Savolainen.

Miksi HR-Mentor menestyy?

HR Mentor Oy:n yrittäjiä auttoi yrityksen perustamisvaiheessa ja kehittämisessä yritysasiantuntija Pekka Naumanen. Naumanen kuvaa menestyksen syitä seuraavasti:

– Yrittäjillä on vahva osaaminen omasta toimialastaan, joka tarkoittaa vahvaa käytännön kokemusta ja verkostoja toimialalta. Yrittäjillä on ollut alusta asti selkeä roolitus, joka perustuu heidän osaamiseensa ja vahvuuksiin.

– Yrittäjät tekivät jo alussa osakassopimuksen, joka on erinomainen pohja muutoksille ja toiminnan johtamiselle. Alussa yrityksessä oli neljä osakasta ja yhden lähtiessä pois oli olemassa selvä toimintamalli. Eli toiminta on systemaattista ja myös taustat ovat kunnossa ja asiat tehdään hyvin.

– Todennäköisesti yrittäjillä on myös systemaattinen päätöksentekojärjestelmä. Tämä on tullut esille yrityksen kehittämisaskeleita pohdittaessa. Yrittäjät kyselevät ja kuuntelevat ja asioista keskustellaan aktiivisesti eli tämän takia neuvonnassa on pystytty keskittymään kulloinkin tiettyyn asiaan mistä he ovat halunneet lisätietoa. Sen jälkeen he ovat keskenään tehneet päätöksiä ja vieneet asioita määrätietoisesti eteenpäin. Heillä on selvästi vahva halu kehittää yritystään.

Äänestä suosikkiasi Vuoden Uusyrittäjä 2021 -kilpailussa

Tilaa uutiskirje