Business Kuopio

 

Living Labien kansainvälisestä yhteistyöstä ratkaisuja globaaleihin ongelmiin

14.12.2020

Kuopio Living Lab sulautetaan osaksi Business Center Pohjois-Savo  –toimintaa. Kaupungin tavoitteena on olla Euroopan kiinnostavin tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristö.

Tuotekehittäjät, asiantuntijat ja kuluttajat yhdistävään Living Lab -toimintaan osallistuminen on resurssiviisas ratkaisu. Sen tarjoamien palvelujen, kuten testbed-toiminnan, avulla voidaan selvittää muun muassa sitä, vastaako kehitteillä oleva tuote asiakkaiden toiveita.

– Living Labien kautta saavutettavat palvelut auttavat tunnistamaan markkinoiden tarpeen jo heti innovaation kehitystyön alkuvaiheessa. Sen kautta myös lopputuotteen käyttäjällä ja maksajalla on mahdollisuus vaikuttaa innovaation kehitykseen niin, että se vastaa paremmin heidän tarpeisiinsa ja mielihaluihin, sanoo Laurea-ammattikorkeakoulun johtaja Tuija Hirvikoski.

Paikallistasolta kohti kansainvälisiä yhteistyökuvioita

Living Labejä ja niiden toimintaa pidetään vaikeasti ymmärrettävinä, abtrakteina asioina, ja usein niiden englanninkielinen nimikin käännetään väärin. Kyse ei ole sananmukaisesti elävästä laboratoriosta, vaan tuotekehityspalvelusta, jonka kautta yritykset ja tuotekehittäjät saavat yhteyden tutkijoihin, asiantuntijoihin ja julkisen sektorin palveluihin. Hirvikoski pitää tärkeänä sitä, että Living Labien ja myös itsenäisestikin toimivien testbedien toimintaa ohjataan tulevaisuudessa yhä enemmän paikallistasolta kohti kansainvälisiä yhteistyökuvioita. Tällöin myös kehittämistyöhön liittyvät riskit ja tulokset jakautuvat.

– Kansainvälinen, koko Euroopan laajuinen Living Labien välinen yhteistyö antaa paremmat mahdollisuudet sisämarkkinoiden hyödyntämiselle ja läpimurtoinnovaatioihin, mikä puolestaan suo Living Labien palveluja käyttäville yrityksille paremmat edellytykset kilpailla globaalilla tasolla.

Hirvikoski lainaa Suomessakin vieraillutta taloustieteilijä Mariana Mazzucatoa toteamalla, että avoimen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tulee olla tieteiden välistä, sektori- ja maarajat ylittävää erityisesti silloin, kun haasteena ovat maapallon globaalit ongelmat.

– Esimerkiksi ilmastonmuutos ja koronapandemia saadaan hallintaan vain kansainvälistä yhteistyötä tekemällä. Globaalit, viheliäiset ongelmat ovat myös ehtymätön liiketoimintamahdollisuus.

Tunnettuuden lisääminen on avainasemassa

Business Finlandin johtava asiantuntija Mika Sievi-Korte näkee Living Lab -toiminnassa samat mahdollisuudet kuin Hirvikoskikin.

– Living Labien tulevaisuudenkuva näyttää hyvältä ja niillä olisi mielestäni enemmänkin testauskapasiteettia, mutta haasteena on niiden tuottaman palvelun heikko tunnettuus, Sievi-Korte sanoo.

Tunnettuuden lisääminen edellyttää Sievi-Kortteen mukaan entistä vahvempaa yhteistyötä Living Labien välillä.

– Suomi on niin pieni markkina-alue, että maarajojen sisäpuolella käytävää keskinäistä kilpailua parempi vaihtoehto on muodostaa kokonaisnäkemys siitä, mitä me Suomessa yhdessä osaamme. Pitkässä juoksussa kansallinen yhteistyö poikisi varmasti hedelmää.

Sievi-Korte ehdottaa toiminnan koordinoimisen tueksi yhteistä, koko valtakunnan kattavaa Living Labien kanavaa, minkä kautta asiantuntija- ja testauspalvelua haluavien yritysten olisi helppoa saavuttaa tarvitsemansa apu paikkakunnasta riippumatta.

Living Lab parantaa alueen vetovoimaisuutta

Jukka Pitkänen

Kuopiossa yhteistyön merkitys osana Living Lab –toiminnan tulevaisuutta on ollut jo pidemmän aikaa esillä ja suunnitelmat sen sulauttamiseksi osaksi isompaa kokonaisuutta ovat jo valmiina.

– Jatkossa Kuopio Living Labin toiminta tullaan integroimaan osaksi Business Center Pohjois-Savo -toimintaa. Tällä toimenpiteellä pyrimme parantamaan Living Lab -toiminnan tunnettuutta alueemme toimijoiden keskuudessa ja lisäämään testausympäristöjen käyttöä uusien innovaatioiden kehittämisessä, Kuopion kaupungin elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen sanoo.

Pitkäsen mukaan Living Lab -toiminta lisää Kuopion vetovoimaisuutta, millä on suora yhteys alueen elinvoimaisuuteen. Uusien innovaatioiden kautta syntyy yritystoimintaa, joka synnyttää alueelle uusia työpaikkoja.

– Tavoitteenamme on rakentaa Kuopiosta Euroopan kiinnostavin tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristö valituilla painopistealoilla, Pitkänen sanoo.

Teksti: Maiju Korhonen

***

Kuopio Living Lab -hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki ja Kuopion yliopistollinen sairaala.

 

Tilaa uutiskirje