Business Kuopio

 

Yrityskysely: Millaista tukea kaipaat kaupungilta yrityksesi ilmastotyön vauhdittamiseksi?

16.12.2019

Kuopion kaupunki on mukana Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI) –hankkeessa, jossa tavoitteena on luoda yritysten käyttöön työkaluja päästövähennyksiin ja toisaalta selvittää, mitä kaupunki voisi tarjota yrityksille ilmastotekojen vauhdittamiseksi.

Kuopion seudun pk-yrityksille osoitetussa kyselyssä selvitetään, miten yritykset kokevat kaupungilta saatavan tuen energia- ja ilmastotyössä sekä millaista tukea ja tietoutta yritykset tarvitsisivat omaan ilmastotyöhönsä. Energia- ja ilmastotyöllä tarkoitetaan toimenpiteitä vähähiilisyyden, jätteettömyyden ja kestävämmän kulutuksen osalta.

Kyselyn tuloksena saamme arvokasta tietoa siitä, millä tavalla kunta voisi parhaiten tukea pk-yrityksiä heidän ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa sekä mitä hyväksi havaittuja ilmastotekoja ja hyviä käytäntöjä yrityksillä jo on. Näiden käytänteiden jakamisen ja hyödyntämisen kautta saadaan jatkossa vähennettyä ilmastovaikutuksia sekä saavutetaan myös taloudellisia säästöjä. Kyselyn vastausten perusteella kehitetään lisäksi kunnan ja alueen yritysten keskinäistä yhteistyötä.

Kyselyn tulokset raportoidaan niin, etteivät yksittäisen yrityksen vastaukset ole tunnistettavissa. Kyselyn on toteuttanut Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus Syke.

Yrityksiä pyydetään vastaamaan kyselyyn 15.1.2020 mennessä tästä linkistä.

Lisätietoja: FISU-verkosto, ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen, minna.kuuluvainen(a)kuopio.fi, puh. 044 718 2148

REIVI-hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö. Hankkeen toteuttavat resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien FISU (Finnish Sustainable Communities) -verkoston kunnat (Joensuu, Lappeenranta, Riihimäki, Hyvinkää, Ii, Forssa, Turku, Vaasa, Kuopio, Lahti, Jyväskylä) sekä Suomen ympäristökeskus SYKE ja Motiva Oy. Hankkeen kesto on syyskuusta 2019 lokakuuhun 2020.

Tilaa uutiskirje