Business Kuopio

 

Pohjois-Savon yrityksissä kasvu on jo luonut pulaa ammattiosaajista

3.5.2017

SUHDANNEBAROMETRI TOUKOKUU 2017

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin julkistama elinkeinoelämän suhdannebarometri osoittaa talouden kääntyneen nousujohteiseksi Pohjois-Savossa. Kyselyssä kaikki teollisuusyritykset arvioivat tuotannon joko kasvavan tai pysyvän nykyisellä tasolla lähikuukausina.

Teollisuuden ja rakentamisen alan yritykset arvioivat ammattityövoiman puutteen jo yhtä suureksi tuotantokapeikoksi kuin riittämättömän kysynnän. Myös palvelualalla on hankaluuksia löytää ammattitaitoista työvoimaa.

”Olisin yllättynyt muunlaisista tuloksista. Pohjoissavolaisissa yrityksissä on ollut silminnähden hyvä tunnelma alkuvuonna ja se näkyy myös barometrin tuloksissa”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi toteaa.

Talouden vahvistumisen kääntöpuolena on osaavan työvoiman saatavuus.

”Erityisesti teollisuuden ja rakentamisen aloilla on tarvetta lisätä henkilökuntaa lähikuukausina, mutta ammattityövoiman puute rajoittaa monen maakunnan yrityksen kasvunäkymää”, Huhtiniemi avaa tuloksia.

Usko kasvuun palaamassa

Kylpylähotelli Kunnonpaikalla kerrotaan olevan taloudellisesti hyvä lento päällä.

”Olemme palkanneet kahdeksan uutta työntekijää. Kasvua selittää majoitus- ja ravintolamyynnin lisääntyminen, jota tukee menestyminen KELA:n kuntoutuspalveluiden kilpailutuksessa. Kasvu on tullut lähinnä kotimaasta, vaikka myös venäläismatkailijoiden yöpymiset ovat lisääntyneet”, toimitusjohtaja Timo Juurakko kertoo.

Samankaltaisia näkemyksiä on kuopiolaisella sähkönjakelukeskuksia valmistavalla POK Group Oy:llä.

”Meillä kehitys myötäilee vahvasti teollisuuden näkymiä. Osaajia on varsinkin tuotantopuolelle löytynyt ja odotukset säilyneet korkeana loppuvuotta kohden”, noin 130 henkeä työllistävän yrityksen toimitusjohtaja Teemu Vepsäläinen paljastaa.

Keskon reilun 18 prosentin kokonaismyynnin kasvu selittyy pitkälti yritysostoilla, mutta kaupan alan yrityksessä on myös orgaanista kasvua. Pohjois-Savossa palkataan tänä vuonna 30 uutta työntekijää ja kauppoja ollaan avaamassa mm. Matkukseen ja Rypysuolle.

”Päivittäistavarassa ollaan hinnalla kilpailemisen jälkeen palaamassa terveellisyyttä ja turvallisuutta painottaviin tuotteisiin. Osoittaa luottamuksen palautumista talouteen, että uskalletaan panostaa itseensä”, Keskon aluejohtaja Jari Kuosmanen painottaa.

Teollisuuden ja rakentamisen henkilöstömäärät kasvussa

Pohjois-Savon teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne kohentui alkuvuoden 2017 aikana. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli huhtikuussa 2, kun vastaava saldoluku oli tammikuun tiedustelussa -28.

Lähikuukausien suhdannenäkymät olivat huhtikuussa hieman tammikuuta varovaisemmat, mutta edelleen odotetaan tilanteen paranemista. Huhtikuussa 83 % alueen vastaajista arvioi suhdanteiden pysyvän lähikuukausina ennallaan ja 17 % odotti tilanteen kohentumista. Pohjois-Savon teollisuuden ja rakentamisen suhdanneodotukset ovat vähän koko maan keskiarvoa myönteisemmät.

Tuotanto lisääntyi hieman tammi-maaliskuun aikana. Tuotannon ennakoidaan kasvavan edelleen myös toisella vuosineljänneksellä. Tuotantokapasiteetin käyttöasteet ovat nousussa, mutta kapasiteetti oli kokonaan käytössä vain 71 %:lla vastaajista. Tilauskirjat ovat nousseet hieman tavanomaista täydemmiksi, saldoluku huhtikuussa 5.

Henkilöstöä palkattiin aavistuksen verran lisää tammi-maaliskuussa. Työvoiman määrän ennakoidaan lisääntyvän myös kesän lähestyessä. Tuotantokapeikkoja oli noin puolella yrityksistä. Kysynnän heikkous oli ongelma enää vain neljäsosalla vastaajista. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli samoin pulaa neljäsosalla alasta. Kannattavuus on hyvän hintakehityksen myötä vuoden takaista parempi.

Pohjois-Savon palveluissa myynnin määrä lisääntynyt

Palvelualojen yritysten suhdannetilannearviot paranivat hieman alkuvuoden aikana, mutta tilanne kuvattiin huhtikuussa edelleen tavanomaista huonommaksi.

Suhdanneodotukset olivat huhtikuussa hivenen tammikuuta varovaisemmat, mutta suhdanteiden odotetaan edelleen paranevan lähikuukausina. Huhtikuussa 11 % vastaajista ennakoi nousevia suhdanteita ja 6 % arvioi suhdanteiden olevan hiipumassa. Vastaajista 83 % uskoo suhdanteiden pysyvän ennallaan. Pohjois-Savon palveluyritysten suhdanneodotukset ovat vähän koko maan keskiarvoa varovaisemmat.

Myyntimäärät lisääntyivät ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja myynnin kasvu jatkunee myös kevään edetessä kesää kohti. Henkilökunnan määrä on pysynyt alkuvuoden aikana pääosin ennallaan, eikä työvoimaan odoteta suuria muutoksia lähikuukausinakaan.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuussa 56 %:lla Pohjois-Savon yksityisten palvelualojen vastaajista. Kysyntä oli vaimeaa 35 %:lla yrityksistä ja ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 18 %:lla vastaajista.

Tiedusteluvastaukset kerättiin huhtikuun 2017 aikana. Tiedusteluun vastasi Pohjois-Savossa 64 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 9 116 henkeä. Suhdannebarometri ja tiedotteet ovat nähtävissä myös EK:n internetsivuilla www.ek.fi.

Lisätietoa:

  • toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi, Kuopion alueen kauppakamari, silja.huhtiniemi@kuopiochamber.fi, p. 050 – 412 0559
  • ekonomisti Juha Vartia, Elinkeinoelämän keskusliitto, juha.vartia@ek.fi, p. 040 – 778 0175

Tilaa uutiskirje