Business Kuopio

 

Pk-yritysbarometri: Pohjoissavolaiset yritykset hakevat kasvua

11.9.2019

Kireät vakuusvaatimukset rahoituksen saamisen esteenä

Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat koko maassa ja etenkin Pohjois-Savossa kevään 2019 tilannetta heikommat. Pohjois-Savon osalta saldoluku oli nyt +3, kun se keväällä oli vielä +11. Suhdannenäkymät heijastuvat nopeasti teollisuuden ja rakentamisen aloihin, joita alueellamme on selvästi muuta maata enemmän.

– Yritysten kasvuhakuisuus on edelleen kasvussa, mikä on erittäin positiivinen signaali, kertoo Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren ja kannustaa yrityksiä suuntaamaan katsetta laajemmin kansainvälisille markkinoille.

Pohjoissavolaisten pk-yritysten toiminta ulkomailla on painottunut suoraan tavaroiden vientiin, johtuen siitä, että yritykset toimivat varsin perinteisillä aloilla.

– Potentiaalia olisi huomattavasti enemmän palveluiden viennissä, jossa alueemme on tällä hetkellä paljon muuta maata jäljessä, Aikio-Tallgren muistuttaa.

Kuopiolainen 3D Talo Oy on hyvä esimerkki palveluiden viennistä ulkomaille. Yritys tarjoaa virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden ratkaisuja, joita myydään ulkomaille alihankkijoiden kautta.

– Tulevaisuudessa panostamme entistä enemmän kansainvälisten markkinoiden laajentamiseen, 3D Talo Oy:n toimitusjohtaja Tatu Säisä kertoo.

Kasvuhalukkuudesta kertoo myös se, että pohjoissavolaiset yritykset haluavat kansainvälistymispalveluilta muuta maata enemmän etenkin liiketoimintakontakteja. Sama asia nousee esille myös Yrittäjien tekemissä jäsentyytyväisyystutkimuksissa – kaupankäyntiä ja uusia bisnesmahdollisuuksia janotaan kovasti.

Keskeisenä ongelmana työvoiman saatavuus

Osaavan työvoiman saatavuus näyttäytyy Pohjois-Savossa keskeisenä ongelmana. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) ylijohtaja Kari Virrannan mukaan yksi hyvä keino vastata haasteeseen ovat rekrytointikoulutukset, joissa työnantaja valitsee koulutettavat, oppilaitokset vastaavat koulutuksesta ja ELY-keskus isolta osin rahoituksesta.

– Rekrykoulutusten tulokset ovat olleet hyviä. Hyvänä markkinointikanavana Pohjois-Savossa toimii MessiLive.fi, joka tavoittaa työnhakijoita jopa globaalisti, Virranta toteaa.

Kireät vakuusvaatimukset edelleen rahoituksen saamisen esteenä

Pohjoissavolaiset yritykset kokevat, että kireät vakuusvaatimukset ovat edelleen merkittävin este sille, etteivät ole hakeneet tai saaneet rahoitusta. Yritykset Pohjois-Savossa hakevat rahoitusta hyvin perinteisistä kanavista, kuten pankeista rahoitusyhtiöistä ja Finnveralta.

Tatu Säisä kertoo, että rahoituksen saaminen ei ole ollut heille ongelma ja 3D Talo onkin hyödyntänyt rahoituskanavia poikkeuksellisen laajasti.

– On positiivista huomata, että rahoitusta on saatavilla uudentyyppisiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin. Vain sillä tavalla päästään kehittämään uutta ja saadaan edellytyksiä kasvulle, Säisä summaa.

Finnvera on vastannut toistuvasti Pk-yritysbarometreissä todettuun, etenkin pienten pk-yritysten vakuusvaatimusten kiristymiseen kehittämällä saatujen palautteiden perusteella uuden takaustuotteen. Syyskuun alussa Finnvera toi markkinoille kasvuhakuisille pk-yrityksille vakuudettoman 80 % takauksen pankkien myöntämille velkakirjalainoille.

– Kasvuhakuisille pk-yrityksille täysin vakuudettoman 80% takauksen jopa 150.000 euron lainalle mahdollistavat tuotteeseen yhdistetyt Euroopan Investointirahastolta (EIF:ltä) sekä Finnveralta tulevat takausosuudet. Takauksen hakeminen pankin myöntämälle lainalle on myös haluttu tehdä yrittäjälle helpoksi, sillä pankki hakee takausta asiakkaan puolesta, kertoo Finnveran aluejohtaja Mikko Vänttinen.

Yrittäjien koulutuspalvelu on täsmäisku osaamisvajeeseen

Pohjoissavolaiset pk-yritykset ovat jääneet muuta maata jälkeen digitalisaation hyödyntämisessä liiketoiminnassaan.

– Nyt syntynyt ero johtunee pitkälti siitä, että digitaalisuus kehittyy todella nopeasti. Erilaiset chatpotit, virtuaalitodellisuus, tekoäly ja koneoppinen ovat kehittyneet viimeisen vuoden aikana ja tässä kehityksessä pitää pysyä mukana, kertoo projektipäällikkö Mia Hakulinen Savon Yrittäjistä.

Yritysten putoaminen digitalisaation kelkasta on vaara, joka on Pohjois-Savossa tiedostettu. Sitä varten Savon Yrittäjät käynnisti Yritys oppii ja menestyy -palvelun, joka tarjoaa osaamiskartoituksia sekä digitalisaatiota edistäviä koulutuksia niin yrittäjille kuin yritysten henkilöstöllekin. Tänä vuonna koulutuksiin on osallistunut lähes 350 yritystä ja lähes 450 henkilöä. 69 % koulutuksista on markkinointikoulutuksia.

Pk-yritysbarometrin mukaan yrityksillä on eniten kehittämistarpeita myynnissä ja markkinoinnissa sekä henkilöstön kehittämisessä ja kouluttamisessa.

– Myös näihin tarpeisiin Yritys oppii ja menestyy -palvelu on täsmäisku, Hakulinen lisää.

– On tärkeää panostaa yritysten kehittämiseen, tuottavuuden parantamiseen, markkinointiin ja henkilöstön kehittämiseen. Näihin kaikkiin kehittämiskohteisiin on saatavissa ELY-keskuksen rahoitusta varsin kohtuullisin ehdoin – jopa puolet kustannuksista, Kari Virranta jatkaa.

Virrannan mukaan yksi tapa kehittää yritystä ovat investoinnit kalustoon, toimitiloihin ja teknologiaan. Maakunnan alueen yritysten investoinnit muutamia kärkiyrityksiä lukuun ottamatta ovat olleet vähäisiä huolimatta varsin hyvistä rahoitusmahdollisuuksista.

Lisätietoja:

  • Pk-yritysbarometrin valtakunnallinen raportti
  • Pk-yritysbarometrin alueelliset raportit
  • Paula Aikio-Tallgren, toimitusjohtaja, Savon Yrittäjät, p. 0400 404346, paula.aikio-tallgren(at)yrittajat.fi
  • Kari Virranta, ylijohtaja, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), p. 0295 026 699, kari.virranta(at)ely-keskus.fi
  • Mikko Vänttinen, aluejohtaja, Finnvera Oyj, Itä-Suomi, p. 029 460 2721, mikko.vanttinen(at)finnvera.fi

Tilaa uutiskirje