Business Kuopio

 

Smart City –yhteistyötä, Arktisen alueen liiketoimintamahdollisuuksia ja asukkaiden osallisuutta – Bodøn kaupungin vierailu Kuopiossa

17.4.2018

Arktisella alueella odotetaan tulevaisuudessa avautuvan mielenkiintoisia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Delegaatio Kuopion norjalaisesta ystävyyskaupungista Bodøsta kävi pormestari Ida Maria Pinnerødin johdolla tutustumassa kuopiolaisyrityksiin ja keskustelemassa tulevaisuuden yhteistyöstä kaupungin ja Kuopion elinkeinoelämän kanssa.

Bodø valittiin Norjan vetovoimaisimmaksi kaupungiksi 2016, samana vuonna jona kaupunki täytti 200 vuotta. Bodø sijaitsee Pohjois-Norjassa, napapiirin pohjoispuolella, lähellä suosittua Lofoottien matkakohdetta. Bodø on Pohjois-Norjan toiseksi suurin kaupunki, erittäin vilkas, moderni ja kasvava 50 000 asukkaan yliopistokaupunki nopeasti kehittyvällä arktisella alueella.

Kuopion yritysyhteistyökumppanina Bodøssa toimii kehitysyhtiö BRUS, jonka omistavat 30 alueen yritystä. BRUSin päätoiminnot keskittyvät alueen kompetenssin, elinkeinoelämän ja infrastruktuurin kehittämiseen. Ystävyyskaupunkien ja elinkeinoelämän tulevan yhteistyön rajapintoina nähdään muun muassa kuntalaisten osallistaminen, sekä Smart city – ja Arktinen alue -teemat.

Ystävyyskaupunkiyhteistyö Bodøn kanssa on osa Kuopion pohjoismaista ystävyyskaupunkiketjua, johon kuuluvat lisäksi myös Jönköping ja Svendborg.  Tänä vuonna 70 vuotta täyttävän yhteistyön historia ulottuu 1940-luvulle saakka ja se sai alkunsa muiden pohjoismaiden halusta auttaa talvisotaan joutunutta naapuriaan. Kansalaisjärjestö Pohjola-Norden on ollut vahvasti mukana yhteistyössä.

Kuopio kiinnostaa maailmalla

Nykyisin Kuopion ystävyyskaupunkiyhteistyö on arkipäiväistä kansainvälistä toimintaa, jolla pyritään tuottamaan konkreettista hyötyä Kuopion asukkaille ja alueen yrityksille. Asukkaita hyödyntäviä ja palveluita parantavia yhteistyön kenttiä on muun muassa kulttuurin, matkailun ja koulutuksen saralla. Kulttuuriin ja tapahtumiin liittyvää yhteistyötä syntynee myös jatkossa, sillä Bodøllä tulee olemaan lähivuosina vahva rooli musiikin ja kulttuurin saralla Norjassa.

Yritykset taas hyötyvät löytäessään uusia markkinoita ja tavatessaan potentiaalisia yhteistyö- ja liikekumppaneita. Elinkeinoelämän kehittäminen kiinnostaa molempia kaupunkeja, mikä oli myös 10.–12.4. järjestetyn vierailun keskeinen teema. Ohjelmassa painottui Kuopion alueen elinkeinoelämän esittely, joka saikin monipuolisuudessaan norjalaisdelegaatiolta paljon kiitosta.

Kansainvälisyys on Kuopiossa osa arkipäivää. Kuopiolaiset matkustelevat, opiskelevat, tekevät töitä ja kauppaa ulkomailla kasvavissa määrin. Samoin Kuopio houkuttelee ihmisiä ja yrityksiä maailmalta tänne. Kuopion väestökehitys on myönteistä, mutta luonnollinen muutos ei riitä ylläpitämään kasvua, vaan jatkossa Kuopion väestönkasvu nojaa entistä enemmän muuttovoittoon muista Suomen kunnista ja ulkomailta.

Kuopio kiinnostaa kansainvälisesti, sillä kaupunkiimme on kehittynyt merkittävä terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuusosaamisen keskittymä. Kansainvälisiä vierailijoita käy Kuopiossa taajaan perehtymässä paikalliseen osaamiseen ja alueen yritysten lisäksi heitä kiinnostavat muun muassa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS, lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Kriisinhallintakeskus CMC, sen yhteydessä toimiva Pelastusopisto, sekä monet muut alueen oppilaitokset.

Uusia markkinoita Kuopion alueen yrityksille

Yrityselämälle ja Kuopion alueen yrityksille on avattu kansainvälistymisen mahdollisuuksia Kuopion ystävyyskaupunkitoiminnan puitteissa pitkäjänteisesti jo vuosia. Shanghain Pudongiin on tehty lukuisia, Kuopion kaupunginjohtajan vetämiä yritysdelegaatioiden vierailuja. Samoin liiketoimintamahdollisuuksia Venäjällä on kartoitettu ja avattu ystävyyskaupunki Pihkovan kautta.

Kun Kuopiossa rakennetaan uutta Savilahden aluetta, on Bodøssa työn alla Smart Bodø. Savilahdesta kehitetään keskustaan kytkeytyvä noin 35 000 asukkaan, työntekijän ja opiskelijan viihtyisä, moderni keskittymä. Bodø puolestaan rakentaa kaupungista pois siirrettävän lentotukikohdan tilalle uutta asuinaluetta ajatuksella ”Smart arctic city”.

Uudenlaisten, kestävällä ja fiksulla tavalla asukkaita palvelevien asuinalueiden kehittäminen on selkeästi Kuopiota ja Bodøa yhdistävä tekijä, muttei ainoastaan uusien innovaatioiden hyödyntämisen kannalta, vaan myös asukkaiden osallisuuden kannalta. Molemmat kaupungit ottavat uusia askeleita asukkaiden tuomisessa mukaan päätöksentekoon.

Bodøssa on otettu käyttöön monia malleja, joilla osallistetaan nuorisoa kaupunkisuunnitteluun. Nuorten demokratia -mallilla on oma budjetti, jonka käytöstä nuoret päättävät demokratian keinoin. Samoin Bodøn uuden kirjaston toimintamalli perustuu yhteisöllisyyteen toimien ”kansan olohuoneena”. Bodøn alueella toimii myös merkittävä, koko Pohjois-Norjan yhteinen pelastuskoordinointikeskus, ja alue on tunnettu viranomaisyhteistyöstään.

Vierailulla oli selkeä, yhdistävä vaikutus ystävyyskaupunkien välillä. Delegaatiot sopivat, että yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kaupunkien välillä jatketaan tulevaisuudessa entistä tiiviimmällä tahdilla. Elinkeinoelämän kontaktien kannalta tämä oli ensimmäinen avaus Kuopiosta Bodøn suuntaan. Elinkeinoelämän esittelyistä ja Businessbreakfastilta syntyneet suorat kontaktit toivottavasti auttavat alueen yrityksiä laajentamaan markkinoitaan arktisella alueella.

Alkuperäinen artikkeli Kuopion kaupungin sivuilla.

Tilaa uutiskirje