Business Kuopio

 

Teollisuus toimii täydellä kapasiteetilla

31.10.2017

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin julkistamasta lokakuun elinkeinoelämän suhdannebarometristä ilmenee, että taloutta pitkään vaivannut riittämätön kysyntä on vaihtunut monissa yrityksissä työvoimapulaan.

Positiivinen kehitys taloudessa heijastuu myös pohjoissavolaisiin yrityksiin. Yritysten tilannetta ja näkymiä seuraavassa suhdannebarometrissä talouskasvu jatkuu vakaana. Nopein kasvunvaihe teollisuuden ja rakentamisen näkymissä vaikuttaisi jo ohitetulta.

– Teollisuudessa ja rakentamisessa suhdannetilanne on vahva ja uskon, että Kuopion alueelle tärkeä palvelusektori seuraa pian perässä, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi näkee.

– Tilauskannat ovat parantuneen huomattavasti. Paljon puhuttu ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on riittämätöntä kysyntää suurempi ongelma. Teollisuudessa myös kapasiteetti rajoittaa kasvua, Huhtiniemi jatkaa.

– Meille Kuopio on vahvan kasvun aluetta ja keskustassa ollaan tekemässä historian suurinta myyntiä, vaikka sesonkituotteiden myynti heikkeni hankalien sääolojen vuoksi. Myös ulkomaiset verkkokaupat ovat kasvaneet, mutta kokonaismarkkinaan sillä ei ole merkittävää vaikutusta, Oy Carlsonin toimitusjohtaja Kyösti Karhunen kommentoi tavaratalon kuluvaa vuotta.

Leppävirtalainen optiikan ja kuituoptiikan valmistukseen erikoistunut Oplatek Group Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Huttunen kertoo yrityksen hamuavan tulevaisuuden kasvua rajuilla investoinneilla.

– Henkilöstö on kasvanut ja työvoiman saatavuus tulee haasteeksi myös meille.

Teollisuudella ja rakentamisella vahva tilauskanta

Suhdannebarometrissä Pohjois-Savon teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen pysyneen hyvänä kesän lopulla ja syksyn alussa. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli lokakuussa 2017 lukemassa 30, kun saldoluku oli heinäkuussa 34. Saldoluku lasketaan myönteisten ja kielteisten vastausten osuuksien erotuksena.

Kuluvan vuoden loppua ja ensi vuoden alkua koskevat suhdannenäkymät ovat aavistuksen kesän tiedustelua varovaisemmat. Uusin suhdanneodotuksien saldoluku on -14, kun heinäkuisessa tiedustelussa saldo oli 5. Lokakuussa 19 % vastaajista arvioi suhdanteiden hiipuvan lähikuukausina ja 5 % alasta ennakoi tilanteen paranemista. Pohjois-Savon teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät ovat hieman koko maan keskiarvoa varovaisemmat.

Tuotantomäärät pysyivät likimain ennallaan heinä-syyskuun aikana, mutta vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna tuotanto lisääntyi. Loppuvuotta koskevat odotukset ovat vaisuja ja tuotannon ennakoidaan supistuvan lievästi. Tuotantokapasiteetti oli lokakuussa varsin hyvin hyödynnettynä, sillä kapasiteetti oli kokonaan käytössä 87 %:lla yrityksistä. Tilaustilanne pysyi selvästi tavanomaista parempana, saldoluku lokakuussa 40. Valmistuotevarastot ovat keskimäärin normaalit.

Työvoiman määrä pysyi keskimäärin ennallaan kesän lopulla ja syksyn alussa. Loppuvuoden aikana henkilöstö supistunee lievästi. Noin neljännes yrityksistä koki ammattitaitoisen työvoiman saamisen ja kapasiteettipulan ongelmaksi. Kysyntä oli heikkoa 14 %:lla vastaajista. Kannattavuus arvioidaan vuoden takaista paremmaksi.

Pohjois-Savon palveluissa parantuneet näkymät

Palvelualojen yritysten suhdannetilannearviot kohentuivat vain lievästi syksyn edetessä ja tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli lokakuussa yhä hieman tavanomaista heikompi. Suhdannetilanne-kysymyksen uusin saldoluku oli -19 (heinäkuussa -22).

Suhdannenäkymien arvioidaan parantuneen hieman kesän lopulla ja syksyn alussa. Lähikuukausien suhdanneodotuksien saldoluku oli lokakuussa 17, kun saldoluku oli heinäkuussa 11. Lokakuussa viidesosa vastaajista ennakoi suhdanteiden kohentumista ja vain muutama vastaaja arvioi suhdanteiden olevan heikkenemässä. Pohjois-Savon palvelualojen yritysten suhdannenäkymät ovat aavistuksen verran koko maan keskiarvoa vaisummat.

Myyntimäärät kasvoivat hieman heinä-syyskuussa ja myynnin odotetaan lisääntyvän edelleen loppuvuoden aikana. Henkilöstöä palkattiin hieman lisää kolmannella vuosineljänneksellä ja työvoiman määrä lisääntynee myös viimeisellä neljänneksellä.

Tuotantokapeikkoja oli lokakuussa 60 %:lla Pohjois-Savon palvelualojen vastaajista. Ammattitaitoisen työvoiman puutetta ja heikkoa kysyntää koettiin noin kolmanneksessa palveluyrityksistä. Kannattavuus on hieman heikentynyt vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Tiedusteluvastaukset kerättiin lokakuun 2017 aikana. Tiedusteluun vastasi 60 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 9 100 henkeä. Suhdannebarometri ja tiedotteet ovat nähtävissä myös EK:n internetsivuilla www.ek.fi.

Lisätietoja:

  • toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi, Kuopion alueen kauppakamari, 050 412 0559, silja.huhtiniemi(at)kuopiochamber.fi
  • ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto, 040 715 4230, simo.pinomaa(at)ek.fi

Tilaa uutiskirje