Business Kuopio

 

Työntekijöiden liikkuvuus vähenee merkittävästi koronan seurauksena

17.9.2021

Kauppakamarikysely

Työhön liittyvä automatkustaminen tulee laskemaan rajusti, vaikka koronaeristäytyminen loppuu. Kuopion alueen kauppakamarin jäsenyrityksistä yli 77 prosenttia kertoi työhön liittyvän automatkustaminen vähenevän joko merkittävästi tai jonkin verran. Työajon lisääntymiseen ei uskonut juuri kukaan.

Työmatka-autoilun vähenemiseen suurena syynä on etätyön lisääntyminen ja digitalisaation yhä suurempi hyödyntäminen. Pohjois-Savossa yrityksistä 75 prosenttia uskoi etätyön lisääntyvän ja 74 prosenttia digitalisaation vauhdittuvan koronan jälkeisessä työelämässä.

Yritykset kertovat, että työelämän palautuessa koronan jälkeiseen normaaliin niiden tilantarve vähenee. Yrityksistä lähes kolmannes arveli tarvitsevansa vähemmän tilaa kuin ennen pandemiaa, reilu kymmenes puolestaan arvioi tarvitsevansa lisää tilaa. Vastaajista noin 22 prosenttia näki työympäristön viihtyvyydellä olevan entistä enemmän merkitystä. Sen sijaan työpaikan sijainnin merkitys nähtiin vähäiseksi.

”Koronapandemia on muuttanut työntekemistä huomattavasti. Etätyön ja digitalisaation seurauksena työmatkaliikkuminen on vähentynyt. Näillä on suoria positiivia vaikutuksia liikennepäästöihin, työmatkaturvallisuuteen sekä henkilöstön jaksamiseen. Se edellyttää myös uudenlaista johtamista ja toimintakulttuurin jatkuvaa kehittämistä yrityksissä. ”, sanoo Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

Yrityksissä uskotaan liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvuun

Koronapandemialla on ollut rajuja vaikutuksia yritysten henkilöstömääriin. Laajoista lomautuksista ja irtisanomisista on kuitenkin jo päästy. Kyselyyn vastanneista yrityksistä nyt liki 79 prosenttia kertoi henkilöstömääränsä kasvavan tai pysyvän ennallaan seuraavan kahden kuukauden aikana. Huhtikuussa näin ajatteli 63,5 prosenttia yrityksistä.

”Usko yrityksissä kasvuun on vahva ja tämä lisää myös henkilöstötarvetta. Kasvua hidastaakin pahentuva osaajapula. Koulutusten sisältöjen kehittäminen vastaamaan työelämän tarpeisiin edellyttää nopeita kuin pitkän tähtäimen ratkaisuja. Opiskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa tulee lisätä, mutta myös tutkinto-, muunto- ja täydennyskoulutusten määrää tulee kasvattaa erityisesti ICT- ja tekniikan aloilla”, Savolainen peräänkuuluttaa.

Kauppakamarien kysely tehtiin 14.9.2021. Kyselyyn vastasi 101 Kuopion alueen kauppakamarin jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja vuonna 2021 2.2, 16.3, 27.4 ja 16.6.

Lisätietoja:

Kuopion alueen kauppakamari, toimitusjohtaja Kaija Savolainen, kaija.savolainen@kuopiochamber.fi, p. 040 514 8784

Kuopion alueen kauppakamari on liikkeellepaneva voima alueemme kasvulle ja elinvoimaisuudelle. Kauppakamarin yli 850 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueilta edustavat kattavasti Pohjois-Savon elinkeinoelämää. 

Tilaa uutiskirje