Business Kuopio

 

Uusi verkkosivusto, Kuopio Highlights, luo kaupungin tulevaisuuden kuvaa

11.5.2020

Kuopio highlights -sivustolta löytyy ajankohtaista tietoa ja materiaalia Kuopiolle tärkeistä asioista vaikuttamisviestinnän näkökulmasta. Tavoitteena on, että kaikki sidosryhmät puhuvat Kuopion tärkeistä teemoista samalla tavalla. Kuopio highlights -sivusto tukee Kuopion tunnettuutta, houkuttelevuutta ja vetovoimaa kotimaassa ja kansainvälisesti.

kuvituskuva Kuopio Highlights

– Kaupunkialueiden keskeisten edunvalvonnallisten asioiden systemaattinen ja pitkäjänteinen edistäminen on keskeinen kaupunkien menestykseen vaikuttava tekijä. Halusimme luoda uudenlaisen tavan tehdä kaupunkitasoista vaikuttamisviestintää, kohdentaa sisältöä ja jakaa sitä verkkoalustan kautta, Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen toteaa.

Kuopio Highlights rakentuu kolmesta osiosta, minkä teemoina ovat saavutettavuus, hyvinvointi ja kasvu sekä osaaminen. Jokaisessa osiossa tuodaan esiin teemoihin liittyviä kärkihankkeita, faktoja ja ajankohtaisia asioita.

– Pyrimme tuomaan esille kaupunkimme tavoitekuvaa siitä, millaisia asioita toteuttamalla pääsemme kohti päämääräämme olla Hyvän elämän pääkaupunki 2023.

Sivuston materiaalipankkiin tuodaan aineistoa useassa muodossa. Perinteisen tekstimuotoisen informaation lisäksi sivustolta löytyy julkaisuja, videoita ja PowerPoint -esitysaineistoja. Materiaalipankin sisältö on jaettu myös kolmeen kategoriaan: ajankohtaiset uutiset ja blogit, edunvalvonnan ajankohtaiset ja kannanotot sekä markkinointi- ja esittelymateriaalit.

– Kuopio Highlights -sivustokokonaisuus kokoaa tärkeimmät ja viimeisimmät tiedot Kuopiosta. Sen myötä kaupungilla on käytössään avoin, hyvä ja vaivaton materiaalipankki Kuopiosta kertomiselle ja edunvalvonnalle.

Osa kaupungin vaikuttamisviestintää

Vaikuttamisviestinnän kohderyhminä ovat niin poliittiset päättäjät, kansainväliset ja kotimaiset mediat kuin yritykset, kuntalaiset ja kansainväliset verkostotkin.

– Vaikuttamisviestinnän kohderyhmät voidaan jaotella kahteen osaan: toisaalta sisäiset tärkeät puhemiehet; omat päättäjät, vaikuttajat, yritykset, toimijat ja kuntalaiset – toisaalta Kuopiosta kiinnostuneet kansainväliset ja kotimaiset mediat, investorit, kansainväliset verkostot ja kumppanit. Kun puhumme Kuopion tärkeistä teemoista samalla kielellä, voimme vaikuttaa tehokkaammin asioiden esille nostamiseen.

Kuopio highlights tukena julkaistaan painettua Kuopio by Nature -vuosijulkaisua, jonka pääjakelu siirtyi koronatilanteen vuoksi alkukesään. Vuosijulkaisun verkkolehteen pääsee tutustumaan Kuopio highlights -sivuilla.

– Pyrimme antamaan sivustokokonaisuuden ja vuosijulkaisun kautta mahdollisimman kattavan kuvan alueemme elämäntyylistä, johon liittyvät niin kovat numeeriset arvot, pehmeät hyvän elämän tekijät kuin monipuoliset vapaa-ajan harrastusmahdollisuudetkin, ja kutsumme sen käyttäjäksi omat, laajoja verkostoja omaavat sidosryhmämme. Yhteinen äänemme kuuluu kauemmaksi. Soininen summaa.

Kuopio highlights -sivustoa kehitetään jatkuvasti. Jo toukokuun aikana sivusto pyritään julkaisemaan myös englanninkielisenä ja sinne saadaan uutiskirjeentilausmahdollisuus. Palautteita ja uutiskirjeen ennakkotilauksia voi laittaa osoitteeseen editor(at)kuopio.fi.


Kuopio highlights -sivusto on toteutettu osana Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettavaa Future Savo -hanketta.

Tilaa uutiskirje