Business Kuopio

 

Yli 60 % Pohjois-Savon yrityksistä aikoo lomauttaa ja irtisanoa henkilöstöään

31.3.2020

Lähes kaikki kauppakamarien kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi koronaepidemian vaikuttaneen yrityksen toimintaan. Kyselyssä käy ilmi negatiivisten vaikutusten lisääntyminen virusepidemian pitkittyessä: 80 prosenttia yrityksistä kertoi negatiivisista vaikutuksista liikevaihtoon. Kaksi viikkoa sitten lähetetyssä vastaavassa kyselyssä vaikutuksia koki yli puolet yrityksistä. Myös pidemmän ajan vaikutusten arvioidaan lisääntyvän.

Samalla YT-neuvottelujen ja lomautusvaroitusten kerrotaan lisääntyneen merkittävästi: Noin puolet vastanneista ilmoittaa YT-neuvotteluista ja lomautusvaroituksista, kun niistä kertoi 17.3. tehdyssä kyselyssä kolmannes yrityksistä. Henkilökunnan lomautuksia ja irtisanomisia seuraavan kahden kuukauden aikana arvioidaan tulevan yli 60 prosentille yrityksistä.

Myös konkurssin riski on kohonnut: 37 % vastanneista kertoi konkurssin mahdollisuuden kohonneen merkittävästi koronavirusepidemian takia. Aiemmassa kyselyssä konkurssi uhkasi 29 % vastanneista.

”Tilanne on monessa yrityksessä kahdessa viikossa heikentynyt merkittävästi. Epidemialla on vaikutuksia jo suurimpaan osaan yritysten toimintaa ja liikevaihtoa”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen kertoo.

Yrityksen ovat ottaneet joustotoimenpiteitä laajalti käyttöön. Valtaosa yrityksistä turvautunut joihin joustomenetelmiin, kuten verottajan myöntämiin joustoihin, eläkemaksujen pidempään maksuaikaan, Business Finlandin kehitysrahoitukseen tai lainojen lyhennysvapauteen.

”Hyvä että yritykset ovat löytäneet tukimuodot, ja tämä kertoo, että niille on todellista tarvetta. Pelkät joustot ja lainoitus eivät kuitenkaan yksin riitä vaan yritykset tarvitsevat myös suoria tukia”, Savolainen arvioi.

Kauppakamarien mukaan valtion tulisi ottaa sairauspoissaolojen kustannukset sekä työnantajien sairausvakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut määräaikaisesti kannettavakseen.

Pikakyselyyn vastasi Pohjois-Savon alueelta noin 150 yritystä. Kysely lähetettiin kaikille kauppakamarien jäsenyrityksille 30.3.2020.

Lisätietoja:

Kuopion alueen kauppakamari, toimitusjohtaja Kaija Savolainen, p. 040-514 8784, kaija.savolainen@kuopiochamber.fi

Tilaa uutiskirje