Business Kuopio

 

Humanitaaristen kriisien ratkaiseminen tarvitsee innovaatioita ja yritysyhteistyötä

20.2.2019

”Vuosittain sadat miljoonat ihmiset kärsivät luonnononnettomuuksien, aseellisten konfliktien ja muiden kriisien seurauksista. Humanitaarista apua annetaan tarpeeseen perustuen. Sen tarkoitus on pelastaa ihmishenkiä, lievittää inhimillistä hätää ja ylläpitää ihmisarvoa kriisien aikana. Maailmanlaajuinen humanitaarisen avun tarve on ennätysmäisen suuri.” Näin määrittää ulkoministeriö humanitaarisen yhteistyön tarpeen ja merkityksen. YK:lla on johtava rooli humanitaarisen avun koordinoijana, myös EU:lla on merkittävä rooli humanitaaristen operaatioiden kumppanina.

Pelastajat maailman eri laidoilta vierailivat Suomen osastolla perehtymässä innovaatioihin.

Syksyllä 2018 YK arvioi, että humanitaarista apua tarvitsee pikaisesti lähes 98 miljoonaa ihmistä. Maailmalla on siis tehtävä entistä vaikuttavampaa humanitaarista yhteistyötä. Keskeinen foorumi yhteistyön rakentamiselle on humanitaaristen verkostojen ja kumppanuuksien viikko (HNPW), joka on vuosittain Genevessä helmikuussa. Siellä kokoontuvat maailman eri laidoilta pelastajat, auttajat ja kehittäjät YK:n jäsenvaltioista, kansalaisjärjestöistä, tiedemaailmasta ja yrityksistä jakamaan kokemuksiaan, oppimaan toisiltaan, luomaan yhdessä ratkaisuja ja rakentamaan uusia kumppanuuksia. Humanitaariset operaatiot tarvitsevat entistä enemmän innovatiivisia ratkaisuja ja yritysyhteistyötä ratkaisujen toteuttamisessa.

Suomi mukana haasteessa

Suomi on tarttunut hyvin tähän haasteeseen, miten yritysyhteistyötä rakennetaan osaksi humanitaarisen avun toimintaa. Ulkoministeriö ja sisäministeriö toteuttivat jo toisen kerran Geneveen Suomen delegaation, joka koostui viranomaisista, yrityksistä ja korkeakouluista, yhteensä 10 organisaatiota. Tämän vuoden HNPW:n teemana oli innovaatiot, joten Suomen viesti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä innovaatiotoiminnassa sai hyvän vastaanoton. Viestiä vietiin eteenpäin Suomen omalla osastolla HNPW:n näyttelyssä, jossa olimme teemalla Innovating Solutions Together.

Kuopiosta Suomen delegaatioon osallistuivat Pelastusopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Pelastusopiston kansainvälisen pelastustoiminnan huippuosaaminen ja Savonian Human Security Finland -verkostotyö, joka kehittää turvallisuusviranomaisten ja yritysten yhteistyötä ovat olleet useana vuonna osa Suomen näkyvyyttä HNPW-tapahtumassa. Kuopiolla on tarjota maailmalle humanitaariseen yhteistyöhön Pelastusopiston kansainvälisen pelastustoiminnan kova kokemus,, ainutlaatuiset harjoitusympäristöt ja erikoisuutena kylmäpelastusosaamista sekä yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhdessä luomia terveys-, vesi- ja ruokaturvallisuuden ratkaisuja.

Sään ääri-ilmiöt pohjana yhteistyölle

Kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentaminen on muutoksen kourissa ilmastonmuutoksen takia. Erityisesti sään ääri-ilmiöt vahvistuvat kaikkialla, niin Suomessa kuin Euroopassa. Tämä luo myös Kuopiolle erityisen mahdollisuuden rakentaa kansainvälistä yhteistyötä ja liiketoimintaa, koska kykymme varautua sään ääri-ilmiöihin on jatkuvan kehitystyön alla. Tämä työ on kytketty YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelmaan, joka luo aivan uuden innovaatioympäristön erityisesti terveys-, vesi- ja ruokaturvallisuuden ratkaisuille. Esimerkiksi terveysturvallisuus olisi mahdollista nostaa Kuopion yhdeksi kärjeksi kansainvälisessä yhteistyössä.

Kuopion Human Security -osaaminen on esillä Suomen markkinointiliiton Kuopion tapahtumassa 21.3. Lisätietoja tästä.

Jyri Wuorisalo

TKI-asiantuntija ja Human Security Finland -verkoston koordinaattori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Tilaa uutiskirje