Business Kuopio

 

Kolumni: Mikä avuksi työvoiman saantiin

11.7.2022

Kolumni Savon Yrittäjien puheenjohtaja Tarja Arbéliuselta

Työvoiman saatavuus puhuttaa maakuntaamme. Uusia lakiuudistuksia ja velvoitteita tulee samanaikaisesti voimaan. Vaadittavat toimenpiteet työllistämisen ja työvoiman sekä palvelujen kohtaamiseen tulee kuormittamaan kunta- ja yrityssektoria.

Nuorten työllistäminen on vaikeaa, vaikka kunnat omalta osaltaan sitä tukevatkin. Yritysten aika ja resurssit ovat rajalliset nuorten vaatimaan ohjaukseen ja opettamiseen. Ohjauksen tarve korostuu, koska monen yrityksen työtehtävät ovat ammattitaitoa vaativia. Nuoret aikuiset ovat innokkaita ottamaan työtä vastaan, mikäli se koetaan kannattavana. Onko tulevaisuuden uhkakuva se, että nuoret vievät tietotaitonsa ulkomaille? Edistymisen mahdollisuudet ovat usein muualla paremmat ja eläminen on edullisempaa. Suomen koulutustasoa on pidetty hyvänä ja nuoremme ovat haluttua työvoimaa maailmalla.

Haluavatko nuoret ottaa vastaan työtä, mikä ei ole niin hyvin palkattua tai on vaativaa?

Ennen esimerkiksi sairaanhoitajan työ oli hyvin haluttua sekä kunnioitettavaa. Nyt se koetaan liian raskaaksi ja vastuulliseksi sekä pienipalkkaiseksi työksi.

IT-ala on tullut rytinällä halutuimmaksi koulutusten, työllistymisen ja yrittämisen muodoksi. Nykypäivä tarvitsee tätä alaa ja sen spesifistä osaamista kaikkialla. Ala on kohtuullisen hyvin palkattua ja kunnioitusta herättävä. Useat haluavat kouluttautua ja tehdä uraa yrittäjänä tällä sektorilla.

Maailman muuttuessa eri alojen arvostus muuttaa muotoaan. Emme saa kuitenkaan unohtaa, että tarvitsemme elämämme eri vaiheissa muitakin kuin nykyaikaisten trendialojen palveluja. Tärkeää työtä tekevät edelleen muun muassa siivoojat, hoitajat, kasvattajat, maanviljelijät ja elintarviketyöntekijät.

Maahanmuuttajat on tärkeää saada työllistymään maassamme mahdollisemman nopeasti. Näin he voivat kotoutua maahamme työn tekemisen kautta. Yhteiskuntamme ei saisi tukea kotona olemista työn vastaanottamisen sijaan. Onko työmoraalimme muuttunut niin, että vaadimme elämää hyvinvointivaltiossa ilman omaa panosta veronmaksajana ja mahdollistajana?

Vuonna 2018 tehdyn Ilmarisen tutkimuksen mukaan 70 prosenttia eläkeläisistä kokee terveydentilansa hyväksi. He haluavat tehdä työtä ja olla tarvittaessa avuksi työmarkkinoilla. Verotusta tulee kuitenkin muuttaa niin, että se mahdollistaa ja kannustaa pieniinkin lisäansioihin. Eläkkeellä olevat alansa ammattilaiset omaavat valtavan hiljaisen tietotaidon, jota tällä hetkellä tässä yhteiskunnassa tarvitaan. He voivat myös opastaa nuoria työtehtäviin.

Yrittäjät mahdollistavat työllistämisen Suomessa. Maamme uudet työpaikat ovat viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan syntyneet pk-yrityksiin. Näin ollen yrityksiä pitää kuulla herkällä korvalla työllistämisen asioissa. Työmoraali ja halu tehdä työtä ovat avainasioita työllistymisessä maailman muuttuessakin.

Tarja Arbélius

Savon Yrittäjien puheenjohtaja

p. 0400 847 980, tarja.arbelius@yrittajat.fi

Tilaa uutiskirje