Business Kuopio

 

Terveysteknologia edellä Britannian markkinoille

12.3.2019

Kuopio goes London! BusinessKuopio ja Fast Track -hanke järjestävät yhteisen vienninedistämis- ja kontaktointimatkan Kuopion alueen yrityksille Lontooseen 17.–22.3.2019. Mukaan on lähdössä kymmenen vientivalmiuksien eri vaiheessa olevaa terveysteknologia-alan yritystä sekä muita toimijoita ja asiantuntijoita.

– Kuopion alueella on vahva tahto kansainvälistymiseen. Haluamme olla mukana edistämässä alueen yritysten kansainvälistymistä, erityisesti viennin- ja investointien edistämisnäkökulmista. Matkan toteuttaminen yhteistyössä on myös yritysten kannalta hyödyllistä, kertoo Invest and grow in Kuopio region -hankkeen projektipäällikkö Mikko Juuti BusinessKuopiosta.

Matkan valmistelut alkoivat jo keväällä 2018 ja niitä on tehty hyvässä “Savosta maailmalle” -yhteistyöhengessä useiden toimijoiden kanssa. Matkan aikana osallistutaan myös Future Healthcare 2019 -messuille ja Lontoossa yrityksille on räätälöity yritys- ja sijoittajatapaamisia.

– Suunnitelmissamme on luoda tiiviit suhteet kohdemarkkinoihin suoraan maakunnasta, ja saada hankkeen avulla käynnistetystä toiminnasta pysyvä osa alueen kansainvälistymisen kehittämistä, selvittää Fast Track -hankkeen projektipäällikkö Minna Tarvainen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Vahvassa yhteishengessä kohti kansainvälistä yhteistyötä

Lontoon messujen yhteisosasto kantaa nimeä ”Finnish Health Innovations”. Siinä tullaan esiin yhdellä kärjellä usean toimijan kanssa, ja saadaan siten myös vahvempi näkyvyys. Matkan lähtökohtana on tarjota osallistujille kansainvälisiä businessmahdollisuuksia, uusia ideoita liiketoimintaan sekä verkostoitumisen mahdollisuuksia.

– Olemme valmistautuneen matkaan tekemällä profilointia eri organisaatiosta, jotka voisivat hyödyntää Vireumin palveluja. Lisäksi palveluihimme lisättiin alkuvuodesta englanninkielinen puhetta tuottava ja kuunteleva kyselyjärjestelmä, kertoo Vireum Oy:n toimitusjohtaja Antti Väänänen.

Kuopion alueella panostetaan intensiivisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön sekä luodaan maailmanlaajuisesti erittäin kilpailukykyistä alustaa innovaatioiden kaupallistamiselle ja kansainvälistämiselle.

– Kansallisen neurokeskuksen tavoitteena on luoda neurotieteen tutkijoiden, lääkäreiden ja yritysten verkosto, jonka avulla voidaan hyödyntää Suomen vahvuuksia neurotieteen tutkimuksessa. Näitä ovat esimerkiksi genomitieto ja biopankit. Toivomme löytävämme kansainvälisiä yhteistyökumppaneita myös Iso-Britanniasta, kertoo Kansallisen neurokeskuksen johtaja Mikael von und zu Fraunberg.

Ajallisesti matka sijoittuu mahdollisen Brexitin kannalta jännittävään ajankohtaan. Kuopio ja alueen yritykset haluavat kuitenkin kääntää tilanteen positiiviseksi ja rakentaa pitkäaikaisia suhteita ja yhteistyöverkostoja Iso-Britanniaan terveysalalla.

– Brexitistä huolimatta Britanniassa on edelleen vahva tahto tehdä kansainvälistä yhteistyötä.  Erityisesti juuri myös alueelliseen yhteistyöhön tuntuu olevan kasvavaakin kiinnostusta, kertoo Janna Mure Business Finlandin Lontoon toimistolta.

– Terveyden- ja hyvinvoinnin alueella on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime aikoina. Yksilön oma vastuu ja kiinnostus omaan terveyteen ja hyvinvointiin on kasvanut, ja tarvitaan yksilöllisiä ja älykkäitä terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuja. Mm. Business Finlandin Smart Life -ohjelma edistää yksilöllisiä ja reaaliaikaisia palveluita. Tässä digitaaliset ratkaisut ovat aivan erikoisasemassa ja tätä osaamista löytyy Suomesta, jatkaa Meria Heikelä Business Finlandista.

Syksyllä Kuopio Goes Nordic

Kuopiolaista osaamista viedään maailmalle myös jatkossa, kun seuraavaksi suunnataan pohjoismaihin. Syksyllä 2019 pohjoissavolaisille valmistavan teollisuuden ja rakennusalan yrityksille järjestetään vienninedistämismatka Norjaan ja elintarvikealan yrityksille Ruotsin ja Tanskan markkinoille. Molemmat matkat pitävät sisällään myös keväällä alkavan Fast Track -vientivalmennuksen.

Kuopio Goes Nordic infopäivät ovat Kuopiossa (28.3.) ja Varkaudessa (1.4.) ja Iisalmessa (2.4.)

Lisätietoja:


Matkan organisoinnista vastaavat Fast Track -hanke** ja BusinessKuopio/Invest and Grow in Kuopio Region -hanke*. Yhteistyökumppaneina Kuopio Health, ELY sekä Business Finland ja Team Finland.

*) Invest and Grow in Kuopio Region -hankkeen toteuttaa Kuopion kaupungin Yrityspalvelu (1.1.2018-30.6.2020). Rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki.

**) Fast track -hankkeen toteuttavat Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kuopion alueen kauppakamari. Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja ELY-keskus. Yhteistyötahoja mm. Team Finland toimijat.

 

 

Tilaa uutiskirje